Margiti e-portfoolio

Copyright © 2007 Margit Lindau
 
Käesoleva lehe sisu kajastab mu pedagoogilist arengut alates kõrghariduse omandamisest kuni käesoleva hetke enesetäiendusteni. Samas ka koolitustegevuse ja muu profesionaalse arengut tõendavad dokumendid ja  tunnistused.
1. E.Vilde nim Tallinna Pedagooline Instituut - diplom MB-I nr 112754 va 21.juuni 1990 pedagoogika ja algõpetuse eriala
2. Haridustöötajate koolituskeskus - tunnistus 1992-1994 a Tugi- ja parandusõppe kvalifikatsiooni tõstmise kohta (100 h), va 1.oktoobril 1994.
3. Tallinna Pedagoogika Ülikool Tunnistus nr 158 - 13.09.1995-18.06.1997 - klassiõpetajate eriala (482 audit. t), va 18 06. 1997
4. Salme Põhikooli atesteerimiskomisjoni otsus nr 7 29.augustist, 2003 - vanempedagoogi ametijärgu määramise kohta
5. "Koostööraamat. Lastevanemate kaasamine - õpetajate positiivsed näited" kaasautorina, va 2005


6. MTÜ Saare Klassiõpetaja asutamiskooslokeu protokoll 16.juunist 2004: Päevakorrast: ... juhatuse ja juhatuse esimehe kinnitamine. Otsustai ühingu juhatajaks kinnitada M Lindau (isikukood, elukoht, kontakttelefon)
7. Osalemine Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledźi peadgoogilise nõustamise eriala magistrandi küstlemisel - november 2006
8. Osalemine oma 2.klassi õpilastega Päästeameti poolt korraldatud maakondlikul lasteloominguvõistlusel - mais, 2007. Tööd avaldatud Oma Saares. (21.-27.mai 2007)
9. Tartu Ülikooli Avatud  Õpetajate seminari üliõpilase  Tiia Kurise  (juhendaja Maret Olo) vaatluspraktika 17.nov, 2006 
10. Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste teaduskona, õppehariduse osakonna tõend 24.04.2007 - m Lindau osalemise kohta (ajavahemikus 2005 - 2007) longituuduuringus "Õppekavade eesmärkide saavutamine 1. kooliastmes". 
11.  Tõend Eesti Lugemisühingu juhatuse esimehe, TLÜ Kasvatusteadusteaduste teaduskonnalt (Meelis Pandise kinnitusega) M Lindau esinemise kohta ettekandega 8. ja 9. juunil 2006.a Tallinna Ülikooli, Riikliku Eksami- ja Kvalifikaatsioonikeskuse, Lugemisühingu ja Algklassiõpetajate Seltsi koostöös korraldatud konverentsil "Humanistlik algõpetus/ Lugemine. Kirjutamine. Mõtlemine"
12.eTwinning Confirmation of Attendance the Tiger Leap Foundation confirms hereby that, Margit Lindau participated at the 
Proffessional Development Workshop, wich took place in Tallinn, June 7-10 2007 
(Enel Mägi, Tiger Leap Foundatio - CEO
13. Tunnistus Tiigrihüppe õppematerjalide konkursil TÄHESÕBER õppematerjaliga "Pilt ja lause kokku"(12.01.2007)
14. Tunnistus Tiigrihüppe õppematerjalide konkursil TÄHESÕBER õppematerjaliga "Õigekiri ja rühmita"12.01.2007
15. Projektipauna tunnustuskiri EV Haridusministeeriumi ja Microsofti koostööprogrammi "Partnerid õppimises" õpiprojektide konkursil osavõtu kohta. (Koostatud õppematerjalis on edukalt rakendatud õpetamis- ja õppimisprotsessis kasutatav info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) 
16.


17.18.


19.


20.

21.

22. 

23. 

24.

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. Tõend MIKSIKEse õppekeskonnalt 2005.a. novembris läitud koolituse (18 tundi) kohta
31. Tõend 242-15 OÜ LogoServ - Ideekursus klassiõpetajale 2006/2007, mis toimus 19.-21.juuni 2006.a. Tartus (E Laanvee)
32. Tunnistus ETW 99 eTwinning, Tiigrihüppe SA -lt 21. novembril 2006.a. veebipõhise tööriista PAINT.net  4-tunnise koolituse kohta (I. Maadvere)
33. Tiigrihüppe Arvutikooli tunnistus  nr 3905 60-tunnise DIGITIIGER kursuse läbimise kohta. (koolitaja   M Varik)
34. Ettekanne Tigrihüppes koolitajate sminaril 2007.a.
35. Tallinna Ülikooli  Avatud ülikooli täiendõppekeskuse tõend nr 2090/10 20. oktoobril 2007 16-tunnise arvutikursuse "Digikogukond: õpetaja töö- ja arengukeskkond" kohta
36. TÜ Haapsalu Kolledźi tunnistus nr 887 kehtib koos akadeemilise õiendiga
37. Lahtine arvutitund rahvusvahelise Comeniuse projekti "Keelesildade ehitamine" raames Norra, Ungari ja Rootsi õpetajatele. Teemaks oli: digitaal graafikalaua kasutamise võimaluste tutvustamine. Tööjuhend osalejatele on antud lingil: http://margit.lindau.googlepages.com/DIGIlauaJUHEND.doc
38. Projektipauna koolitus  toimus Kuressaare Põhikoolis sama kooli õpetajatele. 
39. Osalemine maakondlikul luuletkonkursil "Olen osake loodusest". 1.koha saavutas Karin Kreek ja 2.-3.koht Eerik Poopuu
40. 2003-2008 töö analüüs graafiliselt asub aadressil: margit.lindau.googlepages.com/tooanalyys_graafiliselt.jpg

Kuulakem lapsi ja olgem positiivsed!
 
Täna on 16 visitorssellel lehel
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
margit.lindau@gmail.com