Margiti e-portfoolio

Copyright © 2007 Margit Lindau
 


Motiveerimine

Õpetaja toetab õpilase õpimotivatsiooni positiivse minapildi kujundamise kaudu, erinevate õpimeetodite, metoodika kasutamise kaudu. 
Õppijate õpimotivatsiooni toetamine on õpetajatöö üks keerulisemaid aspekte. Soovist õppida saab alguse tee teadmise juurde.

Õppijate taseme välja selgitamine
selgitan välja õppijate taseme, võimed ja huvid ning arvestan nendega
Kaasahaaravate õppemeetodite kasutamine
kasutan kaasahaaravaid, õppijat aktiveerivaid õppemeetodeid
Õppijate julgustamine eesmärkide seadmisel
Õppijate tunnustamine
tunnustan õppijate pingutusi, et tagada eduelamusi
Õppijate suunamine end analüüsima
suunan õppijaid ennast analüüsima, et neil kujuneks positiivne enesehinnang ja adekvaatne minapilt
Õppijatele tagasiside andmine 
annan õppijatele järjepidevalt nende arengut analüüsivat tagasisidet

Kuulakem lapsi ja olgem positiivsed!
 
Täna on 16 visitorssellel lehel
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
margit.lindau@gmail.com